Privacybeleid1.Categorieën persoonlijke gegevens die we verzamelen


Onze bedrijvengids biedt bedrijven en juridische entiteiten, waaronder freelancers en zelfstandigen, de mogelijkheid om hun gegevens gratis in onze directory op te nemen. Niet alle gegevens vallen onder de algemene verordening gegevensbescherming, bijvoorbeeld in het geval van rechtspersonen of fictieve namen, deze gegevensbeschermingsvoorwaarden zijn niet geldig voor dergelijke vermeldingen. Als u merkt dat we sommige van uw wettelijke rechten met betrekking tot een van onze vermeldingen schenden, kunt u dit rechtstreeks met ons delen via e-mail op info@telefoongidsnederland.com. We doen er alles aan om elke problematische lijst onmiddellijk te wissen. Als deze vermeldingen correct kunnen worden gebruikt in een openbare bedrijfsdirectory, zijn onze gegevensbeschermingsvoorwaarden alleen van toepassing op openbare vermeldingen in onze bedrijfsdirectory.

2.Verzameling van algemene gegevens en informatie


De website van Telefoongidsnederland.com verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de serverlogbestanden. Collected kan zijn (1) de gebruikte browsertypen en -versies, (2) het besturingssysteem gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde verwijzers), (4) de sub -websites, (5) de datum en tijd van toegang tot de internetsite, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem, en (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kan worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen. Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Telefoongidsnederland.com geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) de inhoud van onze website en advertentie te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en websitetechnologie te verzekeren. en (4) rechtshandhavingsinstanties de informatie verstrekken die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert Telefoongidsnederland.com anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met het doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te vergroten en een optimaal niveau van bescherming te waarborgen voor de persoonlijke gegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

3.Registratie op onze website


De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich op de website van de verantwoordelijke te registreren met vermelding van persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens die naar de verwerkingsverantwoordelijke worden verzonden, zijn het resultaat van het formulier dat bij de registratie werd gebruikt. De persoonlijke gegevens die door de betrokkene worden ingevoerd, worden uitsluitend voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De verwerkingsverantwoordelijke kan om overdracht naar een of meer processoren (bijvoorbeeld een pakketdienst) verzoeken die ook persoonlijke gegevens gebruikt voor een intern doel dat aan de verwerkingsverantwoordelijke kan worden toegeschreven.

De registratie van de betrokkene, met vrijwillige vermelding van persoonsgegevens, is bedoeld om de voor de verwerking verantwoordelijke in staat te stellen de inhoud van de gegevenssubjecten of -diensten aan te bieden die alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden vanwege de aard van de kwestie in kwestie. Het staat geregistreerde personen vrij om op elk moment de persoonlijke gegevens te wijzigen die tijdens de registratie zijn opgegeven, of deze volledig uit de datavoorraad van de verwerkingsverantwoordelijke te verwijderen.

De voor de verwerking verantwoordelijke verstrekt op elk moment op verzoek informatie aan elke betrokkene over welke persoonsgegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Bovendien corrigeert of wist de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens op verzoek of op aanwijzing van de betrokkene, voor zover er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn. Een gegevensbeschermingsfunctionaris die in deze verklaring met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens in het bijzonder is aangewezen, alsmede alle werknemers van de verantwoordelijke voor de verwerking zijn in dit verband voor de betrokkene beschikbaar als contactpersonen.

Al onze werknemers, die betrokken zijn bij de verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens, zijn onderworpen aan vertrouwelijkheidstermijnen, niet alleen tijdens het werk, maar ook na beëindiging binnen ons bedrijf.


4.Abonnement op onze nieuwsbrieven


Op de website van de Telefoongidsnederland.com, gebruikers krijgen de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van onze of onze partner. Telefoongidsnederland.com informeert zijn klanten en zakelijke partners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over ondernemingsaanbiedingen, informatie en nieuws. De nieuwsbrief van het bedrijf mag alleen door de betrokkene worden ontvangen als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich registreert voor verzending van de nieuwsbrief. Om veiligheidsredenen wordt voor de eerste keer een e-mail ter bevestiging verzonden naar het e-mailadres dat door een gegevenssubject is geregistreerd voor het verzenden van de nieuwsbrief, om juridische redenen, in de procedure voor dubbel opt-in. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te bewijzen of de eigenaar van het e-mailadres als de betrokkene bevoegd is om de nieuwsbrief te ontvangen.

Tijdens de registratie voor de nieuwsbrief bewaren we ook het IP-adres van het computersysteem dat is toegewezen door de internetprovider (ISP) en gebruikt door de betrokkene op het moment van de registratie, evenals de datum en tijd van de registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het mogelijke misbruik van de informatie van de betrokkene te onderzoeken.

Het abonnement op onze nieuwsbrief kan op elk moment door de betrokkene worden beëindigd. De toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens die de betrokkene heeft gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief, kan op elk moment worden ingetrokken. Met het oog op intrekking van de toestemming wordt in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link gevonden. Het is ook mogelijk om zich op elk moment direct op de website van de verwerkingsverantwoordelijke af te melden voor de nieuwsbrief of om dit op een andere manier aan de verwerkingsverantwoordelijke te communiceren.


5. Routine wissen en blokkeren van persoonlijke gegevens


De voor de verwerking verantwoordelijke, verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het doel van opslag te bereiken, of voor zover dit door de Europese wetgever of andere wetgevers wordt toegestaan ​​in wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen. Als het opslagdoel niet van toepassing is, of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn vervalt, worden de persoonlijke gegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

6. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google AdSense


Op deze website heeft de verwerkingsverantwoordelijke Google AdSense geïntegreerd. Google AdSense is een online service waarmee advertenties op sites van derden kunnen worden geplaatst. Google Adsense is gebaseerd op een algoritme dat advertenties selecteert die worden weergegeven op sites van derden om overeen te komen met de inhoud van de desbetreffende site van derden. Google Adsense staat een op interesses gebaseerde targeting van de internetgebruiker toe, die wordt geïmplementeerd door middel van het genereren van individuele gebruikersprofielen.

De exploitant van de AdSense-component van Google is Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Het doel van de AdSense-component van Google is de integratie van advertenties op onze website. Google AdSense plaatst een cookie in het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies wordt uitgelegd in het cookiebeleid. Met de instelling van de cookie kan Alphabet Inc. het gebruik van onze website analyseren. Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die wordt beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke en waarin een Google AdSense-component is geïntegreerd, verzendt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gegevens via de Google AdSense-component ten behoeve van online adverteren en de afrekening van commissies bij Alphabet Inc. Tijdens deze technische procedure verwerft de onderneming Alphabet Inc. kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, dat het alfabet dient Inc., onder meer om de oorsprong van bezoekers en klikken te begrijpen en vervolgens provisies te maken.

De betrokkene kan, zoals vermeld in het cookiebeleid, het instellen van cookies via onze website op elk moment voorkomen door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser en zo het instellen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing aan de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Alphabet Inc. een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen cookies die al door Alphabet Inc. worden gebruikt, op elk moment worden verwijderd via een webbrowser of andere softwareprogramma's.

Verder gebruikt Google AdSense ook zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in webpagina's om logboekregistratie en analyse van een logbestand mogelijk te maken waarmee een statistische analyse kan worden uitgevoerd. Op basis van de ingesloten trackingpixels kan Alphabet Inc. bepalen of en wanneer een website is geopend door een betrokkene en op welke links door de betrokkene is geklikt. Trackingpixels dienen onder meer om de stroom bezoekers op een website te analyseren.

Via Google AdSense worden persoonlijke gegevens en informatie - die ook het IP-adres bevat en noodzakelijk is voor het verzamelen en boekhouden van de weergegeven advertenties - verzonden naar Alphabet Inc. in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika. The Alphabet Inc. kan de verzamelde persoonlijke gegevens doorgeven via deze technische procedure aan derden.

Google Adsense wordt verder uitgelegd onder de volgende link https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.